Revista 2016/2017 - Page 20

2n A

EL BAGUL DE LES LLETRES EL BAGUL DELS NOMBRES