Review/Oorsig Volume 22, Issue 01 - Page 23

Volume 22 • Issue 01 • 2018 Lek van colostrum voor kalwing. Namate tyd verloop na kalwing sal die produksie van colostrum afneem. Koeie wat colostrum uitlek weens swelling en ‘n oorvol uier sal dus noodwendig opeindig met swakker colostrum. Voeding. Ander as in skape is daar min bewys dat voeding werklik die produksie van colostrum beinvloed. Seisoen. Seisonale verskille is gevind, waarskynlik ‘n groter faktor in areas waar groot temperatuur-skommelinge plaasvind. Mastitis. ‘n Siek uier skei swakker colostrum af en bevat patogene wat skadelik vir die kalf kan wees. Enting van die koei voor kalwing. Hoe breër die dekking teen siektes, hoe beter en wyer IgG-dekking. Lengte van droe tyd. Hierdie mag ‘n baie belangrike faktor wees. Baie tyd en geld word spandeer om die koei in die ideale kondisie af te droog. Dikwels word die koeie te lank na swak weidings sonder voldoende aanvullings gestuur. Dit lei tot gewigsvelies. My navorsing het bevind dat koeie met korter en die met langer as normaal droë periodes, beter colostrum gehad het as die met’n “normale” droogtyd van 60 dae. Alhoewel ons nie statisties kon bewys dat gewigsverlies oor die algemeen swakker biesmelk lewer nie, is die betekenisvolle verskille in die verskillende lengte van droogtyd wel ‘n aanduiding dat voeding hier ‘n rol mag speel. Vertraagde oes van colostrum. Dit raak belangrik indien alle kalwers ‘n standaard hoeveelheid colostrum ontvang. Hoe vroeër die kolleksie, hoe beter die kwaliteit. Kontaminasie van die colostrum. ‘n Bakteriese infeksie in die dermkanaal sal die opname van teenliggaampies belemmer en dus swaker passiewe immuniteit gee. Gepoelde colostrum. Wanneer biesmelk van verskillende koeie saamgegooi raak, sal goeie kwaliteit verdun word deur swakker kwaliteit en die fermentasie-proses sal die teenliggaampies beskadig. Gewig/ verdunnng van colostrum. Baie hoë produseerders se colostrum word verdun deur die volume, gevolglik is die absolute hoeveelheid teenliggaampies per ml colostrum minder en moet meer gegee word om die verlangde effek te gee. 2 Hoe Toets Ons Colostrum? Ons het nou reeds gesien dat goeie kwaliteit Colostrum ononderhandelbaar is dat verskeie faktore die kwaliteit beinvloed. Dit mag dus van nut wees om colostrum –bestuur sodanig aan te pas dat net die beste biesmelk aan kalwers gevoer word. Daar is inderekte en direkte metodes. Met direkte metodes(Radio- immuun diffusie toets) word die spesiefiek immunogloblien(teenliggaampies) getoets. Dit is egter duur en waarskynlik nie tans prakties nie. Nuwe ontwikkelinge in tegnologie mag dit egter in die toekoms meer haalbaar maak. Ons kan ook indirekte m WFFW2vV''Vv FW"fF&R626'FƖRvWvrvV''Vv&@V'&V6W2FRfW&VFR&Ww2WBFBF@( vVRfW&vVǖrvVRfFR&W6VưvƗFVBFBvW&6'FvVǖ( &GFW'Ч7WW"FWG6W"VFR67G&WFW"v&BFP&W6VƲBG'bWB( VWF&&R6FPFB6bG'bFR&W6VƲvVRvƗFVB&W6VƲGW2&WFW FVFf6VW"v&BV6Vg2vWg&W2v&Bf FW&RvV''V276WvRVFV@vW6VFRVVb6R&VGfFRFP&&VFW"RFVBFBFVVƖvvW0FWW&&WvVVrR2FBG6ƖFBF@'BvV&'FRvV&WW"FWW"FRVƲ60&VVG2vW6V2F"fW'6VRfF&RvBFP67G'VַvƗFVB&VfVBF"2fW'6VRfF&RvBFRP&VfVBFW2WB67G'V&R#BvVVVv&BWBFRFRGGW&&PFRVW'7FRFbfF&R62&W7&F&W6P6F6RV6RwbVƖRvV&'FRআW&FRGBFB62CfW&VrFW fF&RvB( &7VV3f&f7VRw&GFRfVfW&:fb&WGG2FR7FvWvw2fF&RVVFW&FfFRV&RFRVW'7FR"W&RB7W6P76w2FR77fW'FW&w7FV6VfFPbFRFBFRFVVƖvvW2vVVVv&@FWW"FRFW&vBV&VB6FVFRFPƖgfB7FV6VRvW"FRfW&fGBvV&'FRR֖FW"6vVVVv&BFB0GW2&Vw&FB( vVR76:vƗFV@&W6VƲ6vRFƖvVVVv&BआW&FR2( &FW6R&VVW'VBvBW@&W7GWW'276w2( w&B'G&RWvW #