Review/Oorsig February 2016

REVIEW REVIEW LivestockHealth Healthand andProduction ProductionReview Review Livestock Veegesondheiden enproduksie Produksieoorsig Oorsig Veegesondheid IN THISIssue ISSUE:❘In Die Uitgawe: in This CPD Article: Article: CPD The threat of Leptospirosis In Peste Wildlifedes petits ruminants ‘n Guidelines Volledige for kliniese the Interpretation ondersoek van ‘n ram om te of Tri-trichomonas Foetus toets vir geslagsgeskiktheid Selecting for a Disease Resistant Flock Volume/Jaargang 20 ❘ No/Nr 1 Jaargang 14 /Nommer 3 June 2012 February 2016