Review/Oorsig 21, Vol 1 (February 2017)

REVIEW REVIEW Livestock Health Health and and Production Production Review Review Livestock Veegesondheid en en produksie Produksie oorsig Oorsig Veegesondheid IN This THIS In Issue ISSUE: ❘In Die Uitgawe : CPD Article: ‘n Volledige RuVASA Congress 2017 - Industry Launch | Misty Hills - Gauteng kliniese | May 2017 CPD Article: Save the Date - Ruvasa van Congress 2017, Misty The threat of Peste des petits ondersoek ‘n ram om Hills, te Lanseria Antibiotic Stewardship ruminants toets vir geslagsgeskiktheid Volume/Jaargang 21 ❘ No/Nr 1 February 2017 Jaargang 14 /Nommer 3 June 2012