Resources - Page 4

‫‪..................................................‬‬ ‫ﺧﺷﻭوﻧﺕت ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﮔﯽ ﭼﻳﯾﺳﺕت؟‬ ‫‪..................................................‬‬ ‫ﺁآﺯزﺍاﺭر ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﻳﯾﻊ ﺗﺭرﻳﯾﻥن ﺷﮑﻝل ﺷﻧﺎﺧﺗﻪﮫ ﺷﺩدﻩه ﺧﺷﻭوﻧﺕت ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﮔﯽ ﺍاﺳﺕت‬ ‫ﮐﻪﮫ ﺷﺎﻣﻝل‪ :‬ﺯزﺩدﻥن‪ ،٬‬ﻫﮬﮪھﻝل ﺩدﺍاﺩدﻥن‪ ،٬‬ﺧﻔﻪﮫ ﮐﺭرﺩدﻥن ﻭو ﺳﻳﯾﻠﯽ ﺯزﺩدﻥن ﻣﯽ ﺷﻭوﺩد‪ .‬ﻫﮬﮪھﻣﻪﮫ‬ ‫ﺯزﻧﺎﻥن ﺁآﺯزﺍاﺭر ﺟﺳﻣﯽ ﺭرﺍا ﺗﺟﺭرﺑﻪﮫ ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩد‪ .‬ﺍاﺷﮑﺎﻝل ﺩدﻳﯾﮕﺭر ﺧﺷﻭوﻧﺕت‬ ‫ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻭوﺍاﻧﻧﺩد ﺑﻪﮫ ﺍاﻧﺩدﺍاﺯزﻩه ﺁآﺯزﺍاﺭر ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺿﺭر ﺑﺎﺷﻧﺩد‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫ﺁآﺯزﺍاﺭر ﺟﻧﺳﯽ ﻭوﺍاﺩدﺍاﺭر ﮐﺭرﺩدﻥن ﻓﺭرﺩدﯼی ﺩدﻳﯾﮕﺭر‪ ،٬‬ﺍاﺯز ﺟﻣﻠﻪﮫ ﻫﮬﮪھﻣﺳﺭر ﻳﯾﺎ ﺷﺭرﻳﯾﮏ‬ ‫ﺯزﻧﺩدﮔﯽ‪ ،٬‬ﺑﻪﮫ ﺩدﺍاﺷﺗﻥن ﺭرﺍاﺑﻁطﻪﮫ ﺟﻧﺳﯽ ﻳﯾﺎ ﺍاﻧﺟﺎﻡم ﺍاﻋﻣﺎﻝل ﺟﻧﺳﯽ ﻋﻠﯽ ﺭرﻏﻡم ﻣﻳﯾﻝل‬ ‫ﺁآﻥن ﺷﺧﺹص ﺁآﺯزﺍاﺭر ﺟﻧﺳﯽ ﺍاﺳﺕت‪ .‬ﺳﻭوء ﺍاﺳﺗﻔﺎﺩدﻩه ﮐﻧﻧﺩدﻩه ﻣﻣﮑﻥن ﺍاﺳﺕت ﺑﮕﻭوﻳﯾﺩد‪:‬‬ ‫ﺍاﮔﺭر ﻋﺎﺷﻕق ﻣﻥن ﻫﮬﮪھﺳﺗﯽ‪ ،٬‬ﺍاﻳﯾﻥن ﮐﺎﺭر ﺭرﺍا ﺑﺭرﺍاﻳﯾﻡم ﺍاﻧﺟﺎﻡم ﻣﯽ ﺩدﻫﮬﮪھﯽ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﻧﻭوﺍاﻥن ﻫﮬﮪھﻣﺳﺭر‪/‬ﺷﺭرﻳﯾﮏ ﺯزﻧﺩدﮔﯽ ﻣﻥن‪ ،٬‬ﺍاﻳﯾﻥن ﻭوﻅظﻳﯾﻔﻪﮫ ﺗﻭو ﺍاﺳﺕت‪.‬‬ ‫ﺍاﮔﺭر ﺍاﻳﯾﻥن ﮐﺎﺭر ﺭرﺍا ﻧﮑﻧﯽ‪ ،٬‬ﺑﺎ ﻓﺭرﺩد ﺩدﻳﯾﮕﺭرﯼی ﺭرﺍاﺑﻁطﻪﮫ ﺧﻭوﺍاﻫﮬﮪھﻡم ﺩدﺍاﺷﺕت ﻭو‬ ‫ﻣﻘﺻﺭر ﺗﻭو ﺧﻭوﺍاﻫﮬﮪھﯽ ﺑﻭوﺩد‪.‬‬ ‫ﺁآﺯزﺍاﺭر ﺍاﺣﺳﺎﺳﯽ ﮐﻧﺗﺭرﻝل ﮐﺭرﺩدﻥن ﻓﺭرﺩد ﺍاﺯز ﻁطﺭرﻳﯾﻕق ﺗﻬﮭﺩدﻳﯾﺩد ﮐﺭرﺩدﻥن‪ ،٬‬ﺗﺣﻘﻳﯾﺭر ﻳﯾﺎ‬ ‫ﺯزﻭوﺭرﮔﻭوﻳﯾﯽ ﺁآﺯزﺍاﺭر ﺭرﻭوﺣﯽ ﺍاﺳﺕت‪ .‬ﺳﻭوء ﺍاﺳﺗﻔﺎﺩدﻩه ﮐﻧﻧﺩدﻩه ﻣﻣﮑﻥن ﺍاﺳﺕت‪:‬‬ ‫ﺗﻭوﺍاﻧﺎﻳﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﻌﻧﻭوﺍاﻥن ﻳﯾﮏ ﻣﺎﺩدﺭر ﻭو ﻣﺭرﺍاﻗﺑﺕت ﮐﻧﻧﺩدﻩه ﺭرﺍا ﺑﺎ ﮔﻔﺗﻥن "ﺗﻭو‬ ‫ﻣﺎﺩدﺭر ﻭو ﻫﮬﮪھﻣﺳﺭر ﺑﺩدﯼی ﻫﮬﮪھﺳﺗﯽ" ﺯزﻳﯾﺭر ﺳﻭوﺍاﻝل ﺑﺑﺭرﺩد‪.‬‬ ‫ﺗﻬﮭﺩدﻳﯾﺩد ﮐﻧﺩد ﮐﻪﮫ ﻭوﺿﻌﻳﯾﺕت ﻭوﻳﯾﺯزﺍاﻳﯾﯽ ﺷﻣﺎ ﺭرﺍا ﺑﻪﮫ ﺧﻁطﺭر ﺑﻳﯾﺎﻧﺩدﺍاﺯزﺩد‪.‬‬ ‫ﺭرﻓﺗﺎﺭرﻫﮬﮪھﺎﯼی ﺯزﻭوﺭرﮔﻭوﻳﯾﺎﻧﻪﮫ ﻭو ﺁآﺯزﺍاﺭرﺩدﻫﮬﮪھﻧﺩدﻩه ﺧﻭوﺩد ﺭرﺍا ﺑﺎ ﮔﻔﺗﻥن ﺍاﻳﯾﻧﮑﻪﮫ ﻣﺭرﺩد‬ ‫ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﻩه ﺍاﺳﺕت ﺗﻭوﺟﻳﯾﻪﮫ ﮐﻧﺩد ﻭو ﺑﻪﮫ ﺯزﻭوﺭر ﺑﻘﺑﻭوﻻﻧﺩد‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪4‬‬