Resources - Page 3

‫‪..................................................‬‬ ‫ﺧﺷﻭوﻧﺕت ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﮔﯽ ﺗﻘﺻﻳﯾﺭر ﺷﻣﺎ ﻧﻳﯾﺳﺕت‬ ‫‪..................................................‬‬ ‫ﺷﻣﺎ ﻫﮬﮪھﺭرﮔﺯز ﻣﻘﺻﺭر ﺧﺷﻭوﻧﺕت ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﮔﯽ ﻧﻳﯾﺳﺗﻳﯾﺩد‪ .‬ﺍاﺳﺗﻔﺎﺩدﻩه ﺍاﺯز ﺧﺷﻭوﻧﺕت‬ ‫ﮔﺯزﻳﯾﻧﻪﮫ ﺍاﻧﺗﺧﺎﺏب ﺷﺩدﻩه ﺗﻭوﺳﻁط ﺷﺭرﻳﯾﮏ ﺯزﻧﺩدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﺍاﺳﺕت ﻭو ﺍاﻳﯾﻥن ﺭرﻓﺗﺎﺭر ﺍاﻭوﺳﺕت‬ ‫ﮐﻪﮫ ﺑﺎﻳﯾﺩد ﺗﻐﻳﯾﻳﯾﺭر ﮐﻧﺩد‪.‬‬ ‫ﺳﻭوء ﺍاﺳﺗﻔﺎﺩدﻩه ﮐﻧﻧﺩدﮔﺎﻥن ﺷﻣﺎ ﺭرﺍا ﮐﻧﺗﺭرﻝل ﮐﺭرﺩدﻩه‪ ،٬‬ﺑﻪﮫ ﺷﻣﺎ ﺯزﻭوﺭرﮔﻭوﻳﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩد‬ ‫ﻭو ﮐﺎﺭرﯼی ﻣﯽ ﮐﻧﻧﺩد ﺍاﺣﺳﺎﺱس ﮐﻧﻳﯾﺩد ﺍاﻳﯾﻥن ﺷﻣﺎ ﻫﮬﮪھﺳﺗﻳﯾﺩد ﮐﻪﮫ ﻣﺷﮑﻝل ﺩدﺍاﺭرﻳﯾﺩد‪ .‬ﺷﻣﺎ‬ ‫ﻧﺑﺎﻳﯾﺩد ﺳﺭرﺯزﻧﺵش ﺷﻭوﻳﯾﺩد‪.‬‬ ‫ﺧﺷﻭوﻧﺕت ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﮔﯽ ﻣﺳﺋﻠﻪﮫ ﺍاﯼی ﺍاﺳﺕت ﮐﻪﮫ ﺩدﺭر ﻫﮬﮪھﻣﻪﮫ ﺟﺎﯼی ﺍاﺳﺗﺭرﺍاﻟﻳﯾﺎ ﺑﺭرﺍاﯼی‬ ‫ﺑﺳﻳﯾﺎﺭرﯼی ﺍاﺯز ﺯزﻧﺎﻥن ﺍاﺳﺗﺭرﺍاﻟﻳﯾﺎ ﻭو ﻓﺎﺭرﻍغ ﺍاﺯز ﭘﻳﯾﺷﻳﯾﻧﻪﮫ ﻓﺭرﻫﮬﮪھﻧﮕﻳﯾﺷﺎﻥن ﺍاﺗﻔﺎﻕق ﻣﯽ ﺍاﻓﺗﺩد‪.‬‬ ‫ﺍاﺯز ﻫﮬﮪھﺭر ﺳﻪﮫ ﺯزﻥن ﺍاﺳﺗﺭرﺍاﻟﻳﯾﺎﻳﯾﯽ ﺣﺩدﺍاﻗﻝل ﻳﯾﮏ ﻧﻔﺭر ﺧﺷﻭوﻧﺕت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺭرﺍا ﺗﻭوﺳﻁط‬ ‫ﺷﺭرﻳﯾﮏ ﺯزﻧﺩدﮔﯽ ﺧﻭوﺩد ﺗﺟﺭرﺑﻪﮫ ﻣﻳﯾﮑﻧﺩد‬ ‫ﻫﮬﮪھﻣﺳﺭر ‪ ،٬‬ﭘﺎﺭرﺗﻧﺭر ‪ ،٬‬ﺧﻭوﺍاﻫﮬﮪھﺭرﻫﮬﮪھﺎ ﻭو ﺑﺭرﺍاﺩدﺭرﻫﮬﮪھﺎ‪ ،٬‬ﻓﺭرﺯزﻧﺩدﺍاﻥن ﭘﺳﺭر ﻳﯾﺎ ﺩدﺧﺗﺭر ﻭو ﻳﯾﺎ‬ ‫ﺧﻭوﻳﯾﺷﺎﻭوﻧﺩد