Resources - Page 2

‫‪..................................................‬‬ ‫ﺍاﻳﯾﻥن ﮐﺗﺎﺑﭼﻪﮫ ﺑﺭرﺍاﯼی ﭼﻪﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺗﻬﮭﻳﯾﻪﮫ ﺷﺩدﻩه؟‬ ‫‪..................................................‬‬ ‫ﺍاﻳﯾﻥن ﺩدﻓﺗﺭرﭼﻪﮫ ﺑﺭرﺍاﯼی ﺯزﻧﺎﻥن ﻓﺎﺭرﺳﯽ ﺯزﺑﺎﻥن ﻣﻘﻳﯾﻡم ﺷﻣﺎﻝل ﻣﻠﺑﻭوﺭرﻥن ﺗﻬﮭﻳﯾﻪﮫ ﺷﺩدﻩه ﮐﻪﮫ‬ ‫ﻣﻣﮑﻥن ﺍاﺳﺕت ﻣﻭوﺭرﺩد ﺧﺷﻭوﻧﺕت ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩد ﻳﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﺭرﺍا ﮐﻪﮫ ﺍاﺯز ﺧﺷﻭوﻧﺕت‬ ‫ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﮔﯽ ﺭرﻧﺞ ﻣﻳﯾﺑﺭرﺩد ﺑﺷﻧﺎﺳﻧﺩد‪.‬‬ ‫ﺧﺷﻭوﻧﺕت ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﮔﯽ ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺍاﺳﺕت ﮐﻪﮫ ﺯزﻧﺎﻥن ﻭو ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﻩه ﻫﮬﮪھﺎ ﺩدﺭر ﻫﮬﮪھﻣﻪﮫ ﺟﻭوﺍاﻣﻊ‬ ‫ﺍاﺳﺗﺭرﺍاﻟﻳﯾﺎﻳﯾﯽ ﺗﺟﺭرﺑﻪﮫ ﻣﻳﯾﮑﻧﻧﺩد‪ .‬ﺍاﻳﯾﻥن ﺑﺭرﻭوﺷﻭوﺭر ‪ ،٬‬ﺷﺎﻣﻝل ﺍاﻁطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺩدﺭرﺑﺎﺭرﻩه‬ ‫ﺧﺷﻭوﻧﺕت ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﮔﯽ ﻭو ﺳﺭرﻭوﻳﯾﺱس ﻫﮬﮪھﺎﯼی ﺣﻣﺎﻳﯾﺗﯽ ﺑﻪﮫ ﺯزﺑﺎﻥن ﺷﻣﺎ ﻭو ﻣﺭرﺗﺑﻁط ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺟﺭرﺑﻪﮫ ﻫﮬﮪھﺎﯼی ﺟﺎﻣﻌﻪﮫ ﻣﺣﻠﯽ ﺷﻣﺎ ﺍاﺳﺕت‪.‬‬ ‫ﺍاﮐﺛﺭر ﻗﺭرﺑﺎﻧﻳﯾﺎﻥن ﺧﺷﻭوﻧﺕت ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﮔﯽ ‪ ،٬‬ﺯزﻧﺎﻥن ﻫﮬﮪھﺳﺗﻧﺩد ﻭو ﻫﮬﮪھﺩدﻑف ﺍاﺯز ﺍاﻳﯾﻥن‬ ‫ﺑﺭرﻭوﺷﻭوﺭر ﺻﺣﺑﺕت ﮐﺭرﺩدﻥن ﺩدﺭر ﻣﻭوﺭرﺩد ﺗﺟﺭرﺑﻳﯾﺎﺕت ﺍاﻳﯾﻥن ﺯزﻧﺎﻥن ﺍاﺳﺕت‪ .‬ﺑﺎ ﺍاﻳﯾﻥن‬ ‫ﻭوﺟﻭوﺩد‪ ،٬‬ﻣﺭرﺩدﺍاﻥن ﻧﻳﯾﺯز ﻣﯽ ﺗﻭوﺍاﻧﻧﺩد ﻗﺭرﺑﺎﻧﻳﯾﺎﻥن ﺧﺷﻭوﻧﺕت ﺧﺎﻧﻭوﺍاﺩدﮔﯽ ﺑﺎﺷﻧﺩد‪.‬‬ ‫ﻣﺭرﺩدﺍاﻧﯽ ﮐﻪﮫ ﻗﺭرﺑﺎﻧﯽ ﺧﺷﻭوﻧﺕت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﮬﮪھﺳﺗﻧﺩد ﻣﻳﯾﺗﻭوﺍاﻧﻧﺩد ﺍاﺯز ﺍاﻁطﻼﻋﺎﺕت ﺍاﺭرﺍاﻳﯾﻪﮫ‬ ‫ﺷﺩدﻩه ﺩدﺭر ﺑﺧﺵش ﺣﻘﻭوﻕق ﻗﺎﻧﻭوﻧﯽ ﻭو ﺧﺩدﻣﺎﺕت ﺣﻣﺎﻳﯾﺗﯽ ﺍاﻳﯾﻥن ﺩدﻓﺗﺭرﭼﻪﮫ ﺍاﺳﺗﻔﺎﺩدﻩه‬ ‫ﮐﻧﻧﺩد‪.‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪  ‬‬ ‫‪2  ‬‬