Registre d'activitats de tractament del Consorci Registre d'activitats de tractament del Consorci d

Registre activitats de tractament – Consorci de l’Auditori i l’Orquestra Compliment de l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Versió vigent a partir de: 25 de maig de 2018 Aprovació: Comissió executiva en data 25 d’octubre de 2018 Nom responsable Dades de contacte Nom del Delegat de Protecció de Dades Dades contacte del Delegat de Protecció de Dades Consorci de l’Auditori i l’Orquestra Carrer de Lepant, 150, 08013 Barcelona. Tel. 932479300. Correu electrònic: info@auditori.cat. Josep Matas Balaguer, advocat ICAG 2.535 Carrer de Lepant, 150, 08013 Barcelona. Tel. 932479300. Correu electrònic: dpd@auditori.cat. TRACTAMENTS Registre de documents Gestió de la nòmina i seguretat social Gestió del personal Control de presència Gestió de proveïdors Servei venda d’entrades i abonaments Gestió de la borsa de treball Mailing Auditori Mailing institucional Videovigilància Amics de l’OBC Registre usuaris EDR Catàleg Servei de documentació i arxiu general Registre d’accessos L’Auditori apropa Gestió lloguer espais Registre usuaris serveis educatius Servei de notícies Activitats Museu de la Música Activitats de l’Auditori Registre usuaris Museu de la Música Alta al Registre 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 25/05/2018 Modificacions