Realia - Page 6

Tidskrift för konservering LED-belysning på museer Konferensrapport Belysning med LED-teknik har gjort sitt intåg på marknaden. Hur påverkar detta ljus museiföremål och hur mäter man det? Gabriella Ericson ger oss här en rapport från konferensen Museum Lighting and LED Technology, där dessa och många andra frågor diskuterades. LED-belysning blir allt vanligare på museer. Fördelarna är att man kan göra stora energibesparingar och att lampornas långa livslängd kan minska kostnaderna för underhåll. En annan egenskap som är särskilt fördelaktig för museer är att LED inte avger vare sig UV eller värmestrålning i ljusriktningen. På så sätt slipper man använda UV-filter och man minskar risken för fluktuerande temperatur och luftfuktighet vid föremålen. Samtidigt innebär ny belysning stora investeringskostnader. LED-tekniken utvecklas i snabb takt och det är inte lätt att hålla sig uppdaterad och orientera sig om alla produkter på marknaden. Frågor om ljusets kvalitet och hur man mäter och specificerar ljuskvalitet är viktiga för museerna. Viktiga är också frågor om ljusets påverkan på museiföremål och hur man kan mäta den. Den 20-21 mars diskuterades dessa och många andra frågor kring ljus på På Statens Museum for Kunst fick alla konferensdeltagare studera och jämföra ljuskvaliteten och upplevelsen av olika LED-lampor. en konferens om LED och museibelysning i Köpenhamn, arrangerad av avdelningen för Fotonik vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU). Drygt 120 deltagare kom från de skandinaviska länderna. Från Sverige deltog runt 20 representanter för museer och ljusfirmor. Intresset för frågorna är med andra ord stort. Många namnkunniga internationella forskare var inbjudna. Flera föredrag handlade om ljuskvaliteten: färgåtergivning och färgupplevelse var återkommande ämnen. Men även konserveringsaspekter och LED-teknikens livscykel och miljöpåverkan diskuterades. Dag två ägnades förmiddagen åt en workshop med diskussioner om utmaningar och behov av riktlinjer. Behovet av ökat kunskaps- och erfarenhetsutbyte är stort. Idén om ett skandinaviskt nätverk kring dessa frågor fördes fram. Flera önskade sig också en oberoende part som testar produkter och ger rådgivning. Önskemålen liknar delvis dem som fångades upp bland svenska museer i Riksantikvarieämbetets rapport om LED-belysning 2012 http://samla.raa. se/xmlui/handle/raa/3345 Mer om ljus kan man läsa på Riksantikvarieämbetets hemsida: http:// www.raa.se/kulturarvet/foremal-och-samlingar/nya-ljuskallor-i-museimiljo/ och på Kulturvårdsforum: http://www.kulturvardsforum.se/group/ljus Text och foto: Gabriella Ericson, konservator, Riksantikvarieämbetet. Och till sist, glöm inte årets Samlingsforum med fokus på ljus i museer. Välkommen till Västerbottens museum i Umeå den 6-7november 2014! http://www.raa.se/enskild-kalenderhandelse/samlingsforum-2014/   6