Realia - Page 47

Tidskrift för konservering VÄL KOM ME N TI LL KO NF E RE NS 13 D ECEMBER 2014 Riskhantering och kulturvård Brand, översvämning, stöld, vandalism, vibrationer, byggverksamhet, skadedjur och ogynnsamt klimat kan orsaka stora skador på kulturarv. Genom att arbeta förebyggande och ha en god beredskap kan man minska riskerna och minimera skadeverkningarna. Arbete med riskidentifiering, riskanalys och riskreducering ger möjligheter att strategiskt planera förebyggande åtgärder så att resurserna används där de gör mest nytta. På konferensen ”Riskhantering och kulturvård” presenteras internationella modeller, metoder och verktyg för riskhantering inom kulturvården. Dessutom presenteras metoder från andra samhällssektorer. Genom fallstudier visas hur riskhantering kan användas i praktiken. Riskhantering handlar inte bara om att hantera katastrofala, sällsynta händelser, utan lika mycket om hantering av långsamma nedbrytande processer. I fokus för riskhanteringen är värdet – vad är det man riskerar att förlora? Konferensen vänder sig till alla som arbetar med kulturarvsförvaltning eller är involverade i riskförebyggande arbete, exempelvis antikvarier, arkitekter, förvaltare, intendenter, konservatorer samt andra verksamma inom byggbranschen, länsstyrelser, museer och Svenska kyrkan. Välkommen att bidra med poster! Vi söker nu exempel på arbeten eller projekt inom kulturvården där frågor om risker har hanterats. Det kan handla om riskanalyser, förbyggande åtgärder eller tillfällen där riskanalyser hade behövts. Välkommen att dela med dig av erfarenheter med kolleger. Sänd ditt abstrakt (– ord) senast den  september  till: erika.hedhammar@raa.se eller gabriella.ericson@raa.se – december , samt möjlighet till studiebesök  december. TID PLATS Vår gård, Saltsjöbaden, Stockholm. PROGRAM OCH ANMÄLAN Information kommer ut i mitten av augusti . DELTAGARAVGIFT Cirka   kr. ARRANGÖRER Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet, Disent AB och Konserveringsateljé syd AB. Vissa av föreläsningarna ges på engelska. Konferensen har fått stöd av Riksantikvarieämbetets FoU-medel. 47