Realia - Page 39

Tidskrift för konservering Namn: Liv Friis Inriktning: Papper Praktik: SVK i Göteborg; Vänersborgs museum, kulturlagret; Hasselbladsstiftelsen i Göteborg. Examensarbete: Liv undersöker hur en speciell digital utskriftsteknik kallad IRIS, påverkas av att exponeras för ljus. I sitt arbete har hon lärt sig att använda MFT-instrument (micro fading) och analysera mätresultaten. Övrigt: Under utbildningens tre år har Liv inriktat sig speciellt mot fotokonservering. Papper i alla dess former har dock ända sedan barndomen varit en del av hennes kreativa skapande, inte minst när hon med stor noggrannhet byggt detaljrika modeller av hus och miljöer. Kontakt: liv.w.friis@gmail.com Liv Friis Namn: Lotta Möller Inriktning: Papper Praktik: ICRCPAL (Instituto Centrale per la Conservazione e il Restauro del Partimonio Librario e Archivisto) i Rom, Italien; Carolina Rediviva i Uppsala; Helen Skinner Papperskonservering i Stockholm Examensarbete: Undersöker hur rengöring med Gellan gum gel, en italiensk metod framtagen för rengöring av främst grafiska tryck, kan appliceras på akvareller. Övrigt: Lotta har tidigare läst på folkhögskolor med allmän och textil inriktning. Har dessutom 105 hp i språk och matematik. Kontakt: karna.lotta@gmail.com Namn: Sandra Gybo Lotta Möller Inriktning: Textil Praktik: Göteborgs stadsmuseum; SVK i Göteborg Examensarbete: Metodutveckling för retuschering av stickade material. Olika material och tekniker prövas och utvärderas. Övrigt: Sandra har ett stort intresse för textila hantverkstekniker, inte minst stickning. Hon har tidigare läst etnologi på Göteborgs Universitet. Kontakt: sandra.gybo@gmail.com Namn: Ylva Persson Inriktning: Textil Praktik: SVK i Göteborg; Världskulturmuseet i Göteborg Examensarbete: Isolering av blödande färg under våtrengöring av textila Sandra Gybo föremål. Ylva undersöker olika isolerings- respektive tvättmetoder, bl. a att isolera med cyklododekan. Övrigt: Ylva är intresserad av dräktkonservering, mattor och etnografisk textil. Hon har tidigare läst bl. a arkeologi och socialantropologi. Kontakt: ylva.l.persson@gmail.com Text: Lotta Möller Ylva Persson Foto: Fanny Stenback 39