Realia - Page 35

Tidskrift för konservering ningar och möjligheter detta medför. Röntgen har en lång tradition inom framför allt arkeologisk konservering. Under seminariet framkom att den digitala tekniken med sin korta processtid, likheten med annan digital bildbearbetning samt möjlighet till mobilitet kan komma att - och i viss mån redan har - gjort röntgen mer tillgänglig för andra områden inom konservering. Konservator Inga Vea vid NTNU Vitenskapsmuseet visar fram den nya röntgentekniken. Foto: Åge Hojem NTNU Vitenskapsmuseet NIKU använder i dag ett mobilt digitalt system för undersökningar i byggnader och Arkeologiskt museum UiS arbetar med att ta i bruk ett liknande system för kyrkoinventarier. Konservator och tapetserare Ann Sofie Stjernlöf gav ytterligare exempel på mångsidigheten hos tekniken i presentationen av sitt examensarbete ”Se men inte röra: Röntgen som verktyg i dokumentation av historiska stoppningar” där hon använt tekniken på möbelstoppningar med goda resultat. Inom målerikonservering har tekniken inte använts lika rutinmässigt som inom arkeologin men röntgen är inte något nytt för målerikonservatorer. Vid Finnish National Gallery har man använt röntgen under lång tid och nått goda resultat vid övergången till digital film. Den digitala tekniken har gjort metoden mera tillgänglig. Även målerikonservatorer från UiS, Nationalmuseet i Danmark och NTNU hade fått goda resultat med digital film. Det var överraskande nog inom den arkeologiska konserveringen man hade störst problem med metoden. Både NTNU