Realia - Page 33

Tidskrift för konservering Undersökningen har inte uppvisat något av dessa adhesiv till att vara det enda bästa utifrån bevarandeperspektiv. Om en medelstark fog är lämplig kan den mindre gulnande epoxin HXtal NYL-1 vara bra. Om en svag fog är acceptabel kan akrylatdispersion vara möjlig. Dessa uppvisade minst skadeeffekter. Dispersionen var också enkel att ta bort. En nackdel för dispersionen kan vara att den var svagt gul vilket på vissa plaster blir synligt. Störst potential för skadeverkan på styrenplast uppvisade Acrifix 116 och Loctite SAP. En fogning skall idealt sett hålla samman delar för deras avsedda bruk, och inom konservering är möjligheten till borttagning av stor vikt. När ett adhesiv skall väljas till ett kulturarvsföremål behöver estetiska överväganden och hänsyn till föremålets historia och tillstånd tas. Även förväntad belastning påverkar val av adhesiv. Den kunskap som denna studie av adhesiv för styrenplast ur bevarandeperspektiv givit kommer att underlätta för konservatorer att göra väl underbyggda val. Text: Thea Winther, thea.winther@raa.se Foto: Hilde Skogstad 33