Realia - Page 30

Tidskrift för konservering Laropal A81 Urea-aldehyd harts. A = Aldehyd, icke att förväxla med Laropal K-80, K = Keton. Laropal A81 hör också till de lågmolekylära hartserna men har en viss del polymert material och högre viskositet än Regalrez 1094. Introducerades ungefär år 2000, framförallt som ett retuscheringsmedium men används mer och mer som fernissa. Löses för fernissning i kolväten med ca 40-50% aromater. Recept Laropal A81 25 g harts läggs i 50 ml Shellsol D40 och 50 ml Shellsol A. Dessa lösningsmedel har liknande avdunstingstakt och kan därför blandas för att få rätt mängd aromater. För mattare yta tillsätts vax på samma sätt som till Regalrez När hartsen lösts, och svalnat vid eventuell uppvärmning med vax, tillsätts 0,5 g (0,5 ml) Tinuvin 292 med glaspipett. Plus och minus för Laropal A81 Plus: Laropal A81 är stabil, om än inte i lika hög grad som Regalrez 1094. Den är något viskös och kan ge en matt glans som påminner om en naturharts. Detta kan vara svårare att uppnå med Regalrez, framförallt i mörka partier. Minus: Applicering och avlägsning av Laropal A81 kräver en relativt hög halt aromater i lösningsmedlet (Laropal A81 kan även lösas i alkoholer, men inte för fernissning). Tiden då