Realia - Page 3

Tidskrift för konservering MARMOR – Utvärdering av konserveringsmaterial Hur bra är egentligen moderna konserveringsmaterial i förhållande till det som användes förr? Frågan har ställts av Agneta Freccero, fil dr, konservator och konstnär, som tycker att det är viktigt att diskutera konserveringsmaterial och som tänker sig att ekologiska perspektiv bör börja ta plats. Realia får här ta del av hennes evaluering, som baseras på flera utförda projekt. Bakgrund Kemisters utsagor om konserveringsmaterial ifrågasattes knappast under 1990-talet. Alla traditionella material var i princip utdömda och en ansvarsfull konservator förväntades använda moderna med marmorn kompatibla produkter. En konservatorsstudio kunde stinka av blandade hälsovådliga substanser som andades in och konservatorer drabbades av andnings- och hudproblem. Det fanns skyddsutrusning att tillgå men det är otympligt att arbeta iförd andningsmasker, overaller och säkra handskar. Den fråga jag ställde mig var – hur gjorde man förr? Vad använde man under antiken och hela tiden fram till våra dagar? Om deras metoder var så dåliga borde inga konstverk ha bevarats men det fanns uppenbarligen grekisk och romersk skulptur i utmärkt skick, liksom marmormonument från ɕ