Realia - Page 29

Tidskrift för konservering närmsta järnhandel då dessa innehåller en mängd icke önskvärda föreningar. Det är av stor vikt att veta vilken avdunstningstakt lösningsmedlen har. Här nedan redovisas de syntethartsfernissor och lösningsmedel vi testar under workshopens två laboratoriedagar, beredda på de sätt som Jill och Rob normalt använder dem. Lågmolekylära hartser Regalrez 1094 Hydrogenerad kolväteharts (oligomer av styren och α-metyl styren) som introducerades i början av 1990-talet. Liknande produkter heter till exempel Arkon P och Regalite, men dessa har inte samma stabilitet eller har inte testats lika extensivt. Löses i alifatiska kolväten som Shellsol T eller Shellsol D40, den senare innehåller naftener. Shellsol T avdunstar långsammare och kan användas vid applicering på mycket stora ytor. Regalrez medger en lång arbetstid innan den sätter sig, vilket gör att man kan gnugga in fernissan även över en större yta som behöver mättas utan att den får ett fernissat utseende. Detta kan göras med hjälp av en stomp eller mjuk gethårshandborste. Metoden kan även användas för att mätta en nedbruten naturharts som man inte vill avlägsna, istället för regenerering vilket inte alltid ger ett varaktigt resultat. Recept Regalrez 1094 25 g harts (passar både pensel- och sprutapplicering) läggs i 100 ml Shellsol D40. För en mattare yta tillsätts 1g vax, Cosmoloid H-80. Tillsätt inte något aromatiskt lösningsmedel för att lösa in vaxet utan värm befintlig blandning tills vaxet gått i lösning. När hartsen (Regalrez) lösts, och svalnat vid eventuell uppvärmning med vax, tillsätts 0,5 g (0,5 ml) Tinuvin 292, vilket är 2% till vikten harts. Använd gärna glaspipett. Om vax tillsätts, sila noga annars täpps sprutmunstycket till. En mattare yta utan vax kan nås vid sprutapplicering genom att lösa hartsen i t.ex. petroleum-ether som har snabbare avdunstning. Blanda inte lösningsmedel med olika avdunstningstakt eftersom det kan medföra att vissa komponenter i fernissan stelnar snabbare än andra, vilket kan ge ett oönskat resultat Plus och minus för Regalrez 1094 Plus: Stabiliteten och hälsoaspekten. Den låga molekylvikten gör att fernissan ger en mycket god mättnad, jämförbar med naturhartser. Den kan Jill Whitten visar prover på fernissor i olika koncentrationer och deras glans i förhållande till varandra för kursdeltagarna. Foto: 20|21 Conservação e Restauro. användas enskilt eller som slutfernissa över Laropal A81 eller Paraloid B72. Kan penslas över retuscheringar med Laropal A81, såsom Gamblin Colors, utan att lösa upp dessa. Fernissan är lätt att avlägsna om resultatet inte blir som förväntat, detta görs lättast med till exempel petroleum-ether då den snabbare avdunstningen gör att fernissan sugs upp i bomullstopsen istället för att bara glida runt på ytan och samla fibrer. Minus: På grund av den låga molekylvikten sjunker fernissan lätt in i sugande partier vilket kan ge ett ojämnt resultat. Man kan inte pensla över ett ytterligare skikt utan måste gå vidare med sprutapplicering. På grund av detta är fernissan inte så bra till att utjämna skillnader i glans i ett färgskikt. Till viss del kan viskositeten ökas genom tillsats av Kraton G men Jill och Rob undviker detta. 29