Realia - Page 26

Annons Tidskrift för konservering Nu kan du följa NKF-­S på sociala medier! Det viktigt att synliggöra konserveringen för allmänheten, samt visa att konserveringsprofessionen är en växande, modern kraft inom kulturvård. Styrelsen vill också bli mer synlig för NKF-­S medlemmar. Välkomna att kommunicera, dela och diskutera NKF_Sverige NKF-S NKF_Sverige 26