Realia - Page 25

Tidskrift för konservering stift för att presentera färdiga förslag till vår utställning som har vernissage i slutet av maj. Berlin, England och Östergötland I undervisningen ingår också studieresor. I höstas var vi i Östergötland ett Res vi flyttat ut från city och arbetar nu för fullt med fem kyrkor i Stockholms par dagar och tittade på kyrkorestaureringar. Senare blev det fyra intensiva dagar i Berlin och för bara några veckor sedan mötte vi våren i England, med studiebesök i London, Cambridge och York. Programmen har varit mycket intensiva och intressanta, vi har fått träffa restaureringsarkitekter, konservatorer och förvaltare. Nu när kursen närmar sig sitt slut kan jag se tillbaka på ett fantastiskt läsår. All ny bildning till trots, den stora behållningen har varit att arbeta till att se möjligheter. U