Realia - Page 24

Tidskrift för konservering På Konsthögskolan i Stockholm ges varje år kursen Restaureringskonst. Den samlar yrkesverksamma arkitekter, antikvarier, konservatorer och förvaltare i ett läsår som får lära sig mer om den Res Restaureringskonst på Mejan Arc ädla konsten att restaurera väl. Konservator Lisa Nilsen går kursen detta år när temat är kyrkor och berättar här om sina erfarenheter från utbildningen. under namnet Restaureringskonst. Varje år är det ett nytt tema. Man har haft allt från Mälsåkers slott och Hälsingegårdar till villaarkitektur och ruiner. Vissa projekt har varit internationella, till exempel Restaurering utan gränser – Albanien. Jag har haft ögonen på kursen i några år. Många kollegor, arkitekter, konservatorer och byggnadsantikvarier har gått den och varit mycket positiva. Hittills hade inget av ämnena passat mig. När jag såg årets tema, 3500 kyrkobyggnader – problem eller möjlighet?, sände jag in en ansökan med en gång och hade turen att bli antagen. Arkitekter, antikvarier och konservatorer Vi är 20 deltagare i kursen. Den störst representerade yrkesgruppen är arkitekter, följt av antikvarier. Med två konservatorer och två förvaltare är gruppen fulltalig. Vi har deltagare också från Danmark, Finland och Norge. All undervisning sker på svenska, men ibland har vi föredragshållare som talar engelska. Med tanke på att alla studenter är yrkesverksamma, är undervisningen upplagd i block om två eller tre veckor. Höstterminen har tre block och vårterminen fyra, där även vissa helger står på schemat för grupparbete. Tack vare blocken har man större möjlighet att klara arbetet vid sidan av när det är undervisningsfritt, även om det ingår ett stort pensum och mellanperiodsuppgifter. Kerstin Barup är professor i restaureringskonst på Mejan Arc. Tillsammans med lektor Cecilia Sagrén har hon planerat undervisningen vars intensitet man inte kan klaga på. Kursen har präglats av frågan om kyrkobyggnadens framtid. Olika experter har föreläst om allt från kyrkans inre administration till hur man har omvandlat kyrkor till annat bruk (extended use) utomlands. Under läsåret har vi även haft en föreläsningsserie om restaureringshistoria som pågått parallellt med andra föredrag och arbetsuppgifter. Våren har också innehållit flera föredrag om material och metoder, inte minst ett intressant seminarium om nanokalk med Skånes Målerikonservatorer (se artikel förra numret av Realia, nr 2, 2013). Ett av huvudsyftena med kursen är det egna arbetet där vi delas in i olika grupper med hänsyn till bakgrund. Höstens tema var innerstadskyrkor – vi delades in i grupper som fick var sin kyrka i Stockholms domkyrkoförsamling att undersöka från alla möjliga aspekter; historik, användning, tillgänglighet, värdering, samt förslag till eventuella förbättringar. Under våren har tau reringskonst Kungl. Konsthögskolan har en avdelning vid namn Mejan Arc som erbjuder ettåriga utbildningar på avancerad nivå. Den kurs jag beskriver här går 24