Realia - Page 23

Tidskrift för konservering Foto av övergången mellan två konstruktionsmoduler. Här syns ramverket och två historiska kilar som kopplar samman modulerna. med spik. Konsekvensen av detta är att de olika altardelarnas förmåga att röra sig ökar och konstruktionen blir instabil. Träkonstruktionens ökade rörelsebenägenhet ger främst skador på bemålade och förgyllda ytskikt i form av reducerad vidhäftning mellan ytskikt och underliggande trä. På sikt leder upprepade rörelser i konstruktionen till spjälkning av ytskikten. Altarets förgyllda ytskikt uppvisade vid 2008-års statusbesiktning omfattande vidhäftningsreducering mot trä. Orsaken är en kombination av förändringar i konstruktionen samt att träet krymper och sväller på grund av klimatsvängningar genom en värmekälla som finns bakom altaret (element placerat mellan altaret och korväggen). Det före