Realia - Page 22

Tidskrift för konservering Altaruppsatsens material reagerar på olika sätt Det 15,5 meter höga altaret i Gustaf Vasa kyrka är unikt både i Sverige och i Norden med sin kombination av trä- och stuckkonstruktioner. Citybanans kartläggning av altarets uppbyggnad har varit nödvändig för att göra en relevant riskanalys och skräddarsy ett kontrollprogram för att förebygga skador. Materialen reagerar på olika sätt om de utsätts för vibrationsinducerade rörelser; när ett styvt och sprött mineraliskt material (stuck) möter ett elastiskt material (trä) uppstår en vibrationsrisk. Altaruppsatsen i Gustaf Vasa kyrka är det mest känsliga och därmed det mest undersökta objektet inom projekt Citybanan. Ett modulbygge från 1700-talets början Altaret är ett modulsystem av träboxar som är staplade på och intill varandra. Enligt barockens hantverkstradition är dessa moduler låsta till varandra genom ramverk och kilenheter i två olika träslag. I samband med att altaret monterades upp i Gustaf Vasa kyrka 1906 ändrades den ursprungliga konstruktionen. Uppmonteringen tycks ha skett snabbt utan kunskap och uppskattning av det barocka konstruktionssättet och dess verkan. Den ursprungliga konstruktionen har under 1900-talets restaureringar missförståtts och stabiliserats på diverse sätt med t.ex. med spikar. Dessa lösningar har belastat konstruktionens ytskikt och lett till deformationsskador. Sjuttonhundratalets hantverksspår har genom osakkunniga restaureringsåtgärder blivit glömda och dolda. Det fanns i januari 2008 få sammanhållande konstruktionspunkter inom altarets modulenheter samt mellan modulenheterna. Flera av altarets moduler saknade ramar och de låsverkande kilar som håller modulerna i sin position. Spårkartläggningen i altarets invändiga konstruktion säger oss att vid färdigställande av altaret 1731 fanns det 72 kilar i konstruktionen och år 2008 saknades 62 av dessa kilar. Under 1900-talet har 93 % av det totala kilbeståndet som låste modulerna försvunnit eller ersatts Arbete med att återstabilisera konstruktionen föregicks av en uppmätning och tillverkning av förlagor av de förlorade delarna. Här befinner sig Julia 14 meter upp på altarets byggnadsställning och mäter upp förlagan till ett ramverk. 22