Realia - Page 21

Tidskrift för konservering Ny kunskap om Burchard Prechts altaruppsats i Gustaf Vasa kyrka Inför bygget av Citybanan har flera altaruppsatser i Stockholms kyrkor undersökts på uppdrag av Trafikverket. I förra numret av Realia efterlyste Anna Henningsson, som här rapporterar för Realia, tips på väggfasta stuckaltaruppsatser motsvarande den i Maria Magdalena kyrka. Altaruppsatsen i Maria Magdalena kyrka antogs fram till Citybanans första undersökning 2009 vara utförd helt i trä men vid närmare undersökning visade det sig att altaret består av stuck. Även i Gustaf Vasa kyrka har «gömda fakta» som går tillbaka till 1731, då altaret uppfördes i Uppsala Domkyrka av hovskulptören Burchard Precht, åter kommit i ljuset. En sofistikerad träkon- Så här såg det ut framför altaret i Gustaf Vasa under två års tid. Den stora byggnadsställningen för att kontrollera altaret doldes av ett screentryck med ett högupplöst fotografi av altaret. struktion och dess materialkombinationer har återupptäckts. Den Prechtska altaruppsatsen i Gustaf Vasa kyrka Altaruppsatsen har under drygt 100 år haft sin nuvarande placering i Gustaf Vasa kyrka vid Odenplan. Dessförinnan stod altaruppsatsen i Uppsala domkyrkas korgång dit den ursprungligen skräddarsyddes av Buchard Precht`s verkstad åren 1728 till 1731. Den Prechtska altaruppsatsen räknas till ett av Nordens mest betydelsefulla kyrkliga konstverk från senbarocken. Altaret restes i Uppsala domkyrka cirka 30 år efter en omfattande kyrkobrand med påföljande restaurering. Det stod sedan i kyrkan till slutet av 1880-talet – då man «insåg» att man hade ett barockaltare i en kyrka av gotisk stil. Denna insikt ledde till att altaret monterades ner och packades i lådor som sedan kom att bevaras på Nordiska museet i tjugo års tid. När Gustaf Vasa kyrka skulle invigas i början av 1900-talet letade församlingen efter ett altare som kunde passa. De hittade det nedpackade altaret, köpte det och fraktade det i delar på häst och vagn från Nordiska museet till den nya kyrkan. Altaret sattes ihop igen i Gustaf Vasa kyrka men man var tvungen att såga av delar av altaret för att passa in det i den nya kyrkobyggnaden. Fick klättra in i altaret Altaret i Gustaf Vasa kyrka har en lång historia som länge varit okänd. Det fanns varken dokumentation eller ritningar över altaruppsatsens upp- Detaljer av materialen trä och stuck som altaret består av. byggnad eller de förändringar som utförts sedan 1731. Vi fick bokstavligen klättra in i altaret och med byggnadsställningarnas hjälp gå igenom det invändigt som utvändigt för att läsa av dess konstruktion och material för att förstå hur altaret ursprungligen var utfört och hur senare förändringar verkat. 21