Realia - Page 2

Tidskrift för konservering I våras fick Sverige vara värd för den femte internationella konferensen om färgarkeologiska undersökningar (Architectural Paint Research). Äntligen, skulle jag vilja skriva, för arbetet inför denna konferens har pågått i ett par år. Värdskapet genomfördes med glans. Ett digert program som kryddades med tal, mat och mingel i Riksdagshuset och visning i Gyllene salen. Men – framför allt var det toppat med trevligt folk! Det kändes som att vara på en enda lång fest med vänner. Det var som att läsa en god bok. Man vill inte att den ska ta slut. Bland många goa möten och samtal gjorde ett särskilt intryck på mig. ANSVARIG UTGIVARE NKF-S Nordiska Konservatorförbundet Svenska Sektionen IIC-Nordic Group Box 3071, 103 61 Stockholm Postgiro: 45 85 09-7 www.nkf-s.se REDAKTION Redaktör före hennes presentation. Anke är frilans och den mesta långpendlaren jag Helena talat med. Hon hade då nyss kommit tillbaka från arbete på Hawaii. Dock Grundberg var det hennes arbete i Damaskus hon berättade om. Under femton år har hon där i omgångar arbetat med undersökningar och praktisk konservering av historiska interiörer i privata hus i den gamla staden i Damaskus. Under samtalet kunde jag bara få en liten uppfattning om det tuffa arbete hon utfört där och de sociala band hon under denna tid hunnit knyta. De Formgivning som blivit hennes vänner varnade henne en dag, då oroligheterna i detta Annica krigsdrabbade område blev starkare och Anke blev tvungen att avbryta sitt Björklund uppdrag och åka tillbaka till Europa. I Ankes berättelse ryms så mycket mer än framsteg i praktisk konservering. Hon har på plats utbildat människorna där, för att hjälpa dem att se värdet i deras kulturarv och för att kunna utföra enklare vårdinsatser för de unika interiörerna. Men framför allt ger hennes berättelse en insikt i hur svårt arbetet med kommunikation över olika gränser är och hur viktigt det är att på alla tänkbara sätt ändå försöka. ? Studentredaktör SÖKES I detta nummer av Realia får vi ta del av en rapport från denna konferens. Artiklarna kommer ut i en postprint till hösten, så håll utkik! I detta nummer får vi dessutom inblickar och rapporter från så mycket mer. Tack alla skribenter för era bidrag! Och tack Annica, vår eminenta formgivare, som förpackar allt så snyggt! Vi vill också passa på att tacka Billy Höök som under flera år varit studentredaktör för Realia. När han nu går från studentsituation till andra uppgifter är det dags att lämna över uppdraget. Vi efterlyser nu därför hans efterträdare. Är du student och gillar att skriva? Hör av dig till redaktionen! Vi behöver dig! Tack Billy för allt ditt arbete med Realia under dessa år! ARTIKLAR Sänd ditt manus till oss via e-mail:nkf.realia@gmail.com Text, diagram, bilder och bildtexter skickas var för sig. Texter skrivs i 12 pkt Times New Roman med enkelt radavstånd. Med önskan om god läsning och en skön sommar! Helena Grundberg Redaktör Omfång: 1-2 A4. Bilder levereras digitalt i JPG-format. För annonsering kontakta redaktören på nkf.realia@gmail.com Omslagsbild: Disent AB REALIA, text eller bild, får användas i en annan kontext utan skriftligt tillstånd av upphovsmannen. Jag fick chansen att prata med Anke Scharrahs från Tyskland någon dag Inget material publicerat i Redaktören har ordet 2