Realia - Page 19

Tidskrift för konservering konstobjekt. Kontrollresultaten skulle utvisa om förebyggande insatser skulle behöva omsättas. Konstaterade kontrollerna att påverkan var negativ fanns en beredskapsplan med lösningar i de båda förebyggande kategorierna färdiga att sätta in med kort varsel. Nya metoder som samverkar Statusbesiktningarnas riskanalyser fastställde riskzoner. Dessa zoner är ytor, byggnadsdelar eller objekt som har särskilt konst- och kulturhistorisk värde, vibrationskänslig konstruktion, specifik skadebild eller åtgärdshistorik samt är lokaliserad på ett känsligt läge i byggnaden i förhållande till vibrationspåverkan. Riskzonerna kontrollerades under åren regelbundet med olika metoder. Dagsljuslampor för konstundersökningar, fågelkikare och tranportabla mikroskop har varit våra dagliga arbetsredskap. Kontrollerna har utförts av olika personer för att säkerställa reproducerbarhet av besiktningsresultatet. Utöver visuell metod användes metoder som tekniska mätningar av materialens inre stabilitet (t.ex. ultraljud och rörelsemätningar) och tekniska mätningar av materialens omgivning (vibrationer och klimat). Dessa olika Vibrationsmätare inom en referensyta för konstobjekt mäter kontinuerligt vilka vibrationsnivåer som når konsten i kyrkorna. Foto: Disent AB informationskällor kompletterar varandra för att kunna spåra eventuella förändringar i konstens material som är relaterade och orsakade av bygget av Citybanan samt filtrera bort information relaterad till övrig omgivningspåverkan (såsom t.ex. klimat, brukande och nat