Realia - Page 16

Tidskrift för konservering Nya ögon på kyrkornas konst genom tunnelbygge ning. Arbetet håller nu på att avslutas och vi delar med oss av någ- Tunnelbygget sett från ovan. Framför Sankt Matteus kyrka kommer en av Citybanans nya stationer att finnas. ra erfarenheter från de sex år som projektet pågått, skriver Anna Foto: Ask Lenzing Under drygt sex års tid har altaruppsatser, predikstolar, muralmålningar och stuck i Stockholms kyrkor varit under ständig övervak- Henningsson som här rapporterar för Realia. I Realias nummer 2, 2010 skrev Lisa Nilsen artikeln ”Good Vibrations? Tunnelbyggen - bra för miljön men ett hot mot kulturarvet?” Ett år senare i Realias nummer 1, 2011 rapporterade artikeln ”Säkring av kyrkornas konst vid tunnelbygge – vibrationer, del II” om projektet. Vår uppgift har under åren varit att ligga steget före. Förutse risker, konsekvenser, registrera för ögat osynliga förändringar, spåra och förstå tendenser till materialförändringar innan skador uppstår. Ny kunskap och återupptäckter Citybanans arbete med att identifiera och hantera riskerna för kyrkorna har varit nyskapande på många sätt. Tekniska metoder inom konserveringsvetenskap har tillämpats och ny kunskap om hur kyrkornas byggnadsanknut- Vad är Citybanan? Citybanan är en sex kilometer lång pendeltågstunnel under Stockholm. Den går från stadens norra del (Tomteboda) via Odenplan, T-Centralen och vidare under Riddarholmen och fram till Stockholm södra. Längs spåren byggs nya pendeltågsstationer vid Odenplan och Centralen. na konst är utförd har kommit fram. Många ögon från när och fjärran har 16