Realia - Page 15

Tidskrift för konservering maktstrukturer inom APR borde tydliggöras. Uttalandet breddade vägen för kommentarer om makt kopplat till kön och pengar. Maria Brunskog (Uppsala universitet) påpekade klarsynt att konferensen dominerades av kvinnor, men presentationerna utfördes mestadels av män. Dessutom menade hon Konferensrapport att konservatorerna inte är på plats där besluten tas. Samtalet ledde in på europeiskt samarbete, bl. a. genom en gemensam APR-standard och ett nätforum där rapporter och aktualiteter skulle kunna samlas. Vikt borde läggas vid att formulera APR:s ”USP” (universal selling point) för att skapa kreditabilitet fler arbetstillfällen. Frågan som återkommer är hur vi som konservatorer ska organisera oss för att lyfta APR. Ett steg närmare en lösning tas när de hitresta amerikanska konservatorerna föreslår att arrangera nästa APR-möte, det andra i raden USA-arrangerade APR-möten. Då och där, men helst innan, fortsätter vi samtalet, utförandet och utvecklandet av nationell APR. Text: Karin Calissendorff Foto: Helena Grundberg Visning i Gyllene salen i Riksdagshuset. 15