Realia - Page 14

Tidskrift för konservering rat dokument för materialinsamling kommer att se ut. Dokumentet följer europeiska kriterier för insamling (EN 16085) och är utformat för att vara lättanvänt och enkelt att överföra till en Exxel-databas. Konferensens andra tema rörde interdisciplinär kommunikation. Pre- Konferensrapport sentationerna i ämnet beskrev både lyckade samarbeten och ett par med större utmaningar. De senare exemplet gav anledning till igenkännande leenden och samtal under pauserna. En solskenshistoria var Line Bregnhøi, målerikonservator från Nationalmuseum i Danmark. Bregnhøi beskrev ett stort projekt i Hermitagepalatset i Danmark där hon utförde färgundersökningar på \