Realia - Page 11

Tidskrift för konservering ar av konstverket när museerna förvärvat föremålen. En speciellt intressant föreläsning var om två flaggor som blivit konserverade på Canadian Conservation Institute. Dessa flaggor hade varit uppsydda mellan nät och var starkt nedbrutna. Man hade valt att ta bort den tidigare konserveringen och sy in flaggorna mellan två lager av nylontyll. Vi fick också höra om ”Gellan Gum as a material for local stain reduction”, ” Keeping it up-very PVC” och mycket annat spännande. Värt att nämna är att Joanne Hackett från The Victoria and Albert Museum presenterade ett paper om hur de arbetar med att analysera konstruktionen och materialinnehållet i moderna skor som skall ingå i utställningen ”Shoes: Pleasure and Pain” som skall visas hösten 2014. Den kommer innehålla 200 par skor från forntida Egypten och fram till våra moderna skor. Den utställningen lär vara värd ett besök! Pia presenterade det intressanta arbete som utförts på Kulturmagasinet i samarbete med Enheten för konserveringsvetenskap på RAÄ. Under 2012 och 2013 har de undersökt gummiskor från AB Tretorn. Med FTIR-ATR, SEM-EDS, röntgen och röntgenfluorescens (μXRF) undersökte de materialsammansättningar, sprickbildning och oxidativ nedbrytning. Undersökningar gjordes även för att se om värmebehandling av gummi kan vara ett bra sätt att återskapa formen på deformerat gummi. Artikeln ”Reshaping and rehousing of rubber galoshes” finns publicerad i pre-print från konferensen. Konferensen avslutades med en rundtur till ol