Realia - Page 10

Tidskrift för konservering the articulation of Innovation San Fransisco november 2013 Sedan 1997 har North American Textile Conservation Conference anordnat konferenser vart annat år någonstans I Nordamerika. 2013 hade man valt att förlägga konferensen i San Fransisco med temat ”Conserving Modernity: the articulation of Innovation” vilket betyder att man behandlade problemen med moderna material ur konserveringssynpunkt, berättar Rebecka Karlsdotter som var där tillsammans med Pia Christensson. Konferensen föregås alltid av två dagar med workshops och Pia deltog i både ”Using Fosshape to make distinctive faces and appendages for mannequins” och ”Historic Ribbonwork”, Rebecka deltog bara i den senare. Den förstnämnda workshopen leddes av Shelly Uhlir på National Museum of the American Indian. Hon arbetar med montering av föremål inför utställning och till viss del för magasinering. Inför utställningen ”Circle of Dance” började Shelly arbeta med Fosshape till händer, fötter och huvuden. Fosshape är en polyester som med hjälp av värme krymper och stelnar. Den är lätt att forma och man kan få fram ganska så fina detaljer. Den är dock inte så stadig att man kan göra hela dockor utan att förstärka Fosshapen invändigt. Den kommer i två tjocklekar, 300 och 600 g/m2. Fosshape 600 kommer dessutom i två varianter, en ”luddig” som 300 och en slätare. Tillfälle gavs att prova alla tre sorterna och Pia gjorde en hand, ett huvud, en hatt och en arm (toppen att ha med på flyget). I sitt arbete använder Pia idag Fosshape för innerstöd i skor. Det var en rolig workshop och Shelly Uhlir bjuder alltid på glada skratt och stor kunskap. Den andra workshopen om historiska band leddes av Candace Kling som har skrivit ett par populära böcker i ämnet och ägnat en stor del av livet åt att studera band på historiska hattar och dräkter. Under en intensiv dag fick vi lära oss att analysera historiska band och även att tillverka flera olika modeller av banddekorationer. Det var väldigt intressant och fascinerande att titta på alla fantastiska sätt man kan använda band på. Vi blev båda sugna på att utveckla våra kunskaper ytterligare, bara vi får tid… Eftersom San Fransisco har ett fuktigt och relativt varmt klimat fick vi tipset att inte lämna nålar i banden längre än 30 min, annars kan man få permanenta små hål i banden. Vi fick också använda piggsvinstaggar som ”petpinnar”, väldigt bra när man skall lägga små veck. Under själva konferensen var det 14 föreläsningar, en paneldiskussion och 11 posters. Här presenterades flera olika undersökningar om bl.a. tvätt och fläckborttagning av syntetiska material. Många föreläsningar berörde även problematiken med moderna textila konstföremål. Detta är ju något som man uppmärksammat mycket de senaste åren och där det är viktigt med dialog med konstnärerna redan vid tillverkning hur de ser på framtida konserveringar och eventuellt kunna ersätta nedbrutet material. Här gavs även exempel på konstnärer som gett museerna extra uppsättning- Konferensrapport Conserving Modernity 10