Realia

Tidskrift för konservering nr1 2014 Tidskrift för konservering 3 MARMOR – Utvärdering av Konserveringsmaterial 6 LED-belysning på museer 7 En fantastisk sommar vid The National Museum of the American Indian 10 Conserving Modernity the articulation of Innovation 13 International Architechural Paint Research Conference konst genom tunnelbygge 21 Ny kunskap om Burchard Prechts altaruppsats i Gustaf Vasa kyrka 24 Restaureringskonst på Mejan Arc 27 Varnishes for Paintings Results from Recent Research and Practical Applications 31 Projekt om fogning av styrenplast 34 Workshop i digital röntgen i Trondheim 37 Nybakade konservatorer redo att ta sig ur Formarna 42 Kalender 44 Vårmöte 2014 48 Ordförande har ordet www.nkf-s.se Gratis medlemstidning för dig i NKF-S 16 Nya ögon på kyrkornas 1