Rastliny našich lesov Rastliny našich lesov - Page 2

Slovenský názov: Smrek obyčajný Latinský názov: Picea abies Popis: Je to najrozšírenejší ihličnatý strom, meria 25 – 50 metrov. Jeho ihlice majú dĺžku 1 – 1,5 cm. Je významná hospodárska plodina. Rastie na rozmanitom geologickom podklade, uprednostňuje hlinité a piesočné pôdy. Prirodzene rastie v strednej a severnej Európe a v Alpách do nadmorskej výšky 2000 metrov. Konáre môžu byť ohnuté nahor alebo u starších jedincov nadol. Rastie v Česku a na Slovensku. Český název: Smrk ztepilý Anglický název: Norway spruce