Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 8

08 FE STSPILLEN E I B ER G EN 2 017 R AP P ORT Festspillenes kunstneriske egenart Stiftelsen Festspillene i Bergen har som formål innenfor et bestemt tidsrom å organisere kunstneriske arrangementer på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. – FESTSPILLENES FORMÅLSPARAGRAF Festspillene i Bergen har gjennom mer enn 60 år vært en av landets fremste kulturbegivenheter, og spilt en sentral rolle i utviklingen av Bergen som internasjonal kulturby. I løpet av denne perioden har festivalen utviklet seg i takt med nye muligheter og kulturelle impulser, og bidratt til å gjøre musikk, scenekunst og andre kunst- uttrykk av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig. Festspillenes ambisjon er å være en av Europas ledende festivaler. Festspillene har de seneste årene satset både bredt og smalt, der det er plass til både sirkus og samtidsmusikk. Programmet i 2017 inneholdt 285 arrangementsavviklinger på 40 arenaer innen en rekke sjangre, deriblant 7 urfremførin- ger, 5 urpremierer, 7 premierer (se s. 12–15) og 7 samproduksjoner (se s. 36). Det gjennomgående temaet for årets festspill var «identitet», og en rekke forestillinger og konserter tok opp spørs- mål omkring hvem vi er som mennesker. Årets festspill hadde ekstra fokus på musikk, med nye satsinger på konserter i Bergens komponisthjem (se s. 32), en musikalsk reise på Vestlandet med norrøne røtter (se s. 16) og en mangesidig pre- sentasjon av kunstnerskapet til Kaija Saariaho (se s. 26–27). Danseforestillingen Patina demonstrerte at alder bare er et tall. 08 #FE STS P I L L EN E17