Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 56

W W W. F I B . N O Festspillene i Bergen er under H.M. Kong Harald Vs høye beskyttelse Festspillene får offentlige tilskudd fra: Aud Jebsen | Per Gunnar Strømberg Rasmussen v/Strømberg Gruppen | Espen Galtung Døsvig v/EGD Grieg Foundation | Yvonne og Bjarne Rieber v/Rika AS Redaksjon: Festspillene i Bergen / Design: Anti / Layout: Anna-Julia Granberg / Foto: Thor Brødreskift (s. 1, 4, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 41, 42, 45, 46, 48, 51), Hans Jørgen Brun (s. 5), Lesley Leslie-Spinks (s. 10), Magnus Skrede (s. 12, 28), Jørn Lavoll (s. 14), Helge Skodvin (s. 16 (nest øverst), 17 (øverst)), Jørund F. Pedersten (s. 16 (nederst), Andrew Campell (s. 26)