Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 52

52 P R ES S E FE STSPILLEN E I B ER G EN 2 017 Presse Antall akkrediterte journalister under Festspillene økte fra 71 i 2016 til 74 i 2017. Av disse var 48 norske og 26 internasjonale. Journalistene, anmelderne og fotografene som dekket Festspillene laget en rekke interes- sante artikler, anmeldelser, dybdeintervjuer, portretter og kommentarer til festivalen. Festspillene får forholdsvis mye dekning i norsk presse, naturlig nok med hovedtyng- den i mai og juni. Et festspillår regnes fra 1. august til 31. juli. I året for 2017-festivalen fikk Festspillene 1368 medietreff i norske papir- og nettaviser, mot 1489 i året for 2016-festivalen. Nærmere 300 medietreff i løpet av festspillå- ret 2016 var knyttet til debatten rundt knu- tepunktsordningen eller utnevnelsen av ny styreleder. Festspillene måler sin suksess blant annet på bakgrunn av tonaliteten i den generelle medieomtalen, så vel som den kunstfaglige omtalen direkte knyttet til festspillprogram- met. Tonaliteten er en score på en skala fra -100% til +100%, utregnet på bakgrunn av positiv, negativ og nøytral medieomtale. I en rapport utført av analysebyrået Meltwater i oktober 2017, kommer det frem at tonalite- ten i medieomtalen for festspillårene 2015, 2016 og 2017 er jevnt over høy og stabil i alle mediekanaler: 2015 2016 2017 Generell presseomtale av Festspillene: Presseomtale av Festspillenes program: Generell omtale i sosiale medier: Programrelatert omtale i sosiale medier: 25 % 27 % 32 % 28 % 41 % 32 % —* 35 % 37 % —* 34 % 35 % *I Meltwaters rapport er ikke sosiale medier-data for festpillåret 2015 tatt med på grunn av ikke-sammenlignbare data. 400 300 200 100 0 Aug Sept Okt Nov Des Jan Festspillåret 2016 52 Feb Mars Festspillåret 2017 #FE STS P I L L EN E17 April Mai Juni Juli