Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 51

PUBLIKUM FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2017 51 Händels Messias var iscenesatt av videokunstner Netia Jones, og var presentert av Festspillene i Bergen og Bergen Nasjonale Opera. Gjennomføring og den eldste passert de 80. Det var også ven- teliste for å bli frivillig i år. Festspilladministrasjonen jobber året igjennom med planleggingen av neste og kommende festivaler. Festspillene jobber med sikkerhet og beredskap i et årlig perspektiv. Arbeidet skjer i samarbeid med nødetater og Bergen kommune, og har et særlig fokus rundt festspillperioden. Når festspillperioden nærmer seg, utvides den faste administrasjonen med en rekke prosjekt- ansatte (se s. 54), som sammen med ulike leve- randører av tekniske og andre tjenester sørger for at alle arrangement avvikles på en god måte. Blant disse er det flere som har jobbet med Festspillene i flere tiår. Ved avlysninger og andre endringer i program- met, gjør Festspillene sitt ytterste for å finne gode erstatninger og informere publikum. I 2017 måtte Lang Lang dessverre avlyse sin konsert i Grieghallen, og det var også enkelte andre programendringer og avlysninger av utendør- sarrangement. De aller fleste av arrangements- avviklingene ble gjennomført som planlagt. I tillegg var det i 2017 rundt 170 frivillige, som blant annet jobbet som publikumsverter, artist- kontakter og runnere. Den yngste er tenåring WWW.FI B.N O 51