Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 5

RAPPO RT FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2017 05 Takk! «Hvem er vi?» Det var spørsmålet vi stilte oss selv og publikum under årets festspill, som had- de «identitet» som overgripende tema. Festivalen presenterte et mangfold av identiteter hos utø- vende og skapende kunstnere, som i sakens natur er i evig bevegelse og fornyelse. Vi endrer oss gjennom hele livet, og vår identitet er formet av et konglomerat av påvirkninger. Vår identitet dannes og omdannes kontinuerlig – i livet så vel som i kunsten. Årets festspill satte også fokus på vår egen insti- tusjonelle identitet, og med bakgrunn i en debatt om Festspillenes form og innhold spurte vi om kunstinstitusjonen selv har en identitet som er uforanderlig og gyldig til alle tider. Det ligger i Festspillenes selvforståelse at institusjonen all- tid må være i utvikling og i kritisk dialog både med seg selv og med nære og fjerne omgivelser. I en konstant fornyelses- og foryngelsesprosess består oppgaven i å sikre en kunstnerisk roms- lighet og åpenhet, så publikum kan få møte noe nytt og noe annerledes. Tradisjon og fornyelse går hånd i hånd. Årets festspilltaler H.M. Dronning Sonja berørte tematikken under åpningsseremonien: «Kunsten har det spesielle ved seg at den møter men- nesker åpent og fordomsfritt. Den inviterer alle inn – og byr på både gjenkjennelse, sjokk, behag, fornektelse, latter og tårer. Her under Festspillene i år vil vi kunne oppleve flere grense- og sjangeroverskridende forestillin- ger som utfordrer oss. Det ligger noe opprørsk her. Og det opprørske tiltrekker meg!» For mange gir kunst og kultur livet dybde, inn- sikt og rom for refleksjon. En av kunstens egen- skaper er nettopp å skape en fellesskapsfølelse på tvers av ulikheter og identiteter. Men ikke alle mennesker har like muligheter til å oppleve kunstens oppbyggende kraft. Festspillene har de siste årene jobbet stadig mer med samarbeid og prosjekter med et sosialt tilsnitt. På side 49 kan du lese mer om nysatsingen Festspillkollektivet. Et engasjert publikum og en interessert presse tok del i det offentlige ordskiftet om Festspillenes form og innhold, og sammen med våre mange partnere skapte vi begeistring, inklu- dering og debatt. Tusen hjertelig takk til alle som har stått på og bak scenen – og til hver og en som satt foran! Anders Beyer festspilldirektør WWW.FI B.N O 05