Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 49

PUBLIKUM FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2017 49 «Vi har lært at vi mestrer mer enn forventet. Slik er vi blitt løftet opp» Festspillkollektivet er fortsatt helt i startfasen og vil videreutvikles i årene fremover. PATINA-DANSERNE I FANAPOSTEN 07. JULI Billettgaver I tilknytning til forestillingen, inviterte Festspillene og GC Rieber Fondene til fore- drag og samtale om verdighet og gleden av mestring, bevegelse og dans i alderdommen, i samarbeid med Verdighetssenteret. Riff I samarbeid med Det Felles Innvandrerråd Hordaland, Bergen Internasjonale Kultursenter og Café Sanaa inviterte Festspillene for fjerde år på rad til arrangementet RIFF i Logen – en boblende smeltedigel av musikk, dans, rytmer og budskap fra alle verdens hjørner. Festspillkollektivet Festspillkollektivet ble lansert i 2017 med støtte fra Kavlifondet. Målet er å nå ut til mennesker som ellers har vanskelig for å oppsøke kunst og kultur med skreddersydde kulturtilbud og prosjekter. Samarbeid med partnere som har kompetanse og kontaktnett til å engasjere aktu- elle publikumsgrupper er vår inngangsnøkkel. Kulturopplevelsene skreddersys for målgrup- pene av Festspillene i samarbeid med musikere, fagmiljø, samarbeidspartnere og deltakerne selv. Festspillene fortsatte samarbeidet med bl.a. med Kirkens bymisjon, Røde Kors, Robin Hood Huset, Frelsesarmeen, SOS Barnebyer, Utekontakten, Bergen Fengsel, Styve Gard og Megafon om å gi flere mennesker muligheten til å oppleve kultur og kunst av høy kvalitet. Disse organi- sasjonene fikk til sammen 1157 billetter til sine brukergrupper, 1017 kjøpt av Kavlifondet og 40 kjøpt av DNV GL. Tilgjengelighet Festspillene jobber for å være tilgjengelig for flest mulig. For andre år på rad, ble taler og tekster under åpningsseremonien tegnspråktol- ket. Vi anerkjenner at flere av våre arenaer og arrangementer er utilgjengelige og ekskluderer noen publikumsgrupper. Dette gjelder først og fremst historiske bygg som komponisthjem- mene og Håkonshallen. Vi ønsker å jobbe tet- tere med lokale og nasjonale aktører for å bli tilgjengelig for flere. Vi skal også etterstrebe å gi god informasjon om tilgjengelighet via våre kommunikasjonskanaler. I 2017 holdt Festspillkollektivet åtte syke- hjemskonserter etter modell fra tidligere år, og gjennomførte syv pilotkonserter på en rek- ke ulike steder: Bergen Fengsel, Lindås asyl- mottak, Christiegården dagsenter, Tveiterås skole, Kreftavdelingen og Barne- og ungdoms- klinikken ved Haukeland universitetssykehus. Tilbakemeldingene er at opplevelsene er kjær- komne og at flere samarbeidsprosjekter ønskes. WWW.FI B.N O 49