Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 48

48 Multikunstner Thomas Sandberg besøkte Tveiterås skole som en del av nysatsingen Festspillkollektivet. FE STSPILLEN E I B ER G EN 2 017 Publikums- utvikling og tilgjengelig- gjøring P U B L I KU M Eksempler på tiltak er gratisarrangement, uten- dørsarrangement, familieforestillinger og egen pris for de under 30 år. I tillegg skreddersys enkelte prosjekter for å kunne tilrettelegge for besøk og medvirkning for utvalgte målgrupper. Patina Festspillene i Bergen skal ta samfunnsansvar gjennom å gjøre kunst tilgjengelig for så mange som mulig. Publikumsutvikling innebærer både å nå ut til nye publikumsgrupper, og å stimulere det eksisterende publikum til å bruke tilbudet mer. Festspillene arbeider målrettet for å bygge ned terskler for å oppsøke våre arrangement. 48 Danseforestillingen Patina – å eldes med glans var en hyllest til våre mødre, bestemødre og oldemødre, skapt av tidligere Carte Blanche-sjef Arne Fagerholt. Danserne – 25 kvinner i alderen 64 til 83 år – tok utfordringen på strak arm, øvde inn koreografi og scenedebuterte i Grieghallen. Mangeårig prosjektpartner GC Rieber Fondene muliggjorde prosjektet og sørget for at 1000 billetter til forestillingen kunne gis bort gratis til personer over 67, og til sykehjem og institu- sjoner. Forestillingen var tilrettelagt for personer med demens, deres pårørende og helsepersonell. #FE STS P I L L EN E17