Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 44

44 FE STSPILLEN E I B ER G EN 2 017 D EBAT T O G SAMTAL ER Samtale- program Festspillene bidrar til den demokratiske offentlighet gjennom ordskifter knyttet til det kunstneriske programmet. Rundt 950 publikummere besøkte i år ett av de 14 arrangementene i Festspillenes samta- leprogram, som er støttet av Fritt Ord og J.W. Eides stiftelse og gjennomført i samarbeid med en rekke partnere. Nye partnere i år var Norsk Komponistforening, Kultur Vest og organisa- sjonene Balansekunst og Bærekraftige Liv. Tilsammen 95 personer medvirket i samtaler og debatter, enten i panelet eller som ordstyrere. Tre av samtalene ble streamet live og ytter- ligere en ble filmet. De fire opptakene er til- gjengelige via Festspillenes kanaler. Med utgangspunkt i Festspillenes vidt for- grenede program, har samtaleprogrammet som ambisjon å skape debatt og kritisk dialog Samtale/debatt Er festen over? Hvem er vi? Et møte med Rufus Wainwright Balanseprat – Kaija Saariaho Kritikk av kunst for barn Utdeling av Årets kritikk Fremtidens festivaler Nordvegen Os Norske røtter Populisme og kulturpolitikk Leve – Mestring – Bevegelse Hundre års utakt Det norske kulturhus BAS utstillingsdebatt 44 som inspirerer til aktiv deltakelse og menings- utveksling hos et stort og sammensatt publi- kum. Fra 2016 til 2017 økte gjennomsnittlig antall publikummere i samtaleprogrammet med over 50 prosent, fra 44 til 68 publikum- mere per samtale. Bergen offentlige bibliotek, Litteraturhuset i Bergen, Logen, Grieghallens foajé, DNS Store Scene, Cornerteateret, Solstrand Hotel og Sentralbadet ble brukt som arenaer. I tillegg ble det holdt 14 introduksjoner i for- bindelse med årets konserter og forestillinger. Introduksjonene gir mer bakgrunn for og innsikt i det som presenteres på scenen. Tema Miljø, forbruk og kunst Identitet og teater Intervju ved festspilldirektøren Kvinner i komposisjon Kunstskritikk Prisutdeling Internasjonale trender på festivalfeltet Kulturhistorie Trenger vi fortiden for å møte fremtiden? Polarisering vs. sammenhengskraft Dans og eldrehelse Norsk musikkhistorie Trenger kulturen trenger et eget hus? Debatt knyttet til utstilling #FE STS P I L L EN E17