Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 42

42 40-årsjubilanten Det Norske Kammerorkester la opp til trippelfeiring og gjorde tre konserter på én kveld. FE STSPILLEN E I B ER G EN 2 017 Internasjonalt besøksprogram Under Festspillene møtes norsk og internasjonal bransje og presse for å knytte kontakter og utveksle erfaringer. Også i år arrangerte Festspillene i samarbeid med Music Norway et internasjonalt delegat- program over fire dager, med vel 30 deltakere: 12 internasjonale pressedelegater Canada, Tyskland, Danmark, Sverige, Østerrike og Finland 13 internasjonale bransjedelegater Kina, USA, UK, Danmark, Island og Ukraina 42 MØT EP L AS S 8 norske bransjedelegater Komponister og representanter fra festivaler eller kulturlivet ellers Programmet for deltakerne er variert og fleksi- belt, slik at de i stor grad selv kan velge hvilke konserter/forestillinger og tilknyttede aktiviteter de ønsker å være med på. Festspillene forsøker også å legge til rette for gode, uformelle møter mellom delegatene. Sammen med Vestnorsk jazzsenter/Nutshell ble det arrangert konserter for delegatene i Troldsalen og i Universitetsaulaen. Flere av dem bidro også i Festspillenes samtaleprogram, enten som paneldeltakere eller ordstyrere. Innovasjon Norge, UDs utestasjoner, KODE og Bergen Kunsthall var også involvert i delegat- programmet på ulike måter. #FE STS P I L L EN E17