Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 37

MØTE PL ASS FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2017 37 Samarbeid med kultur- organisasjoner Festspillene skal styrke de lokale profesjonelle kulturinstitusjonene og det frie feltet, og bidra til samspill og kompetansedeling i kunst- og kulturlivet i regionen. Festspillene har et langsiktig og godt samarbeid med de største kulturinstitusjonene i Bergen. Dette samspillet er sentralt for å kunne løfte gode produksjoner frem i fellesskap, på tvers av sjangre og kunstformer. Samarbeidene ska- per arenaer for kompetansedeling hvor part- nerne kan styrke og inspirere hverandre i sitt videre arbeid. Kvalitet står alltid i sentrum. Samarbeidet med de største kulturinstitusjonene i Bergen, som Bergen Filharmoniske Orkester, Den Nationale Scene, Carte Blanche, Bergen Nasjonale Opera, KODE og Bergen Kunsthall, gjør det mulig å tilby publikum komplekse, tidkrevende kunstfrem- bringelser. Festspillene samarbeider også med større og mindre aktører i det frie kunstfeltet som BIT20, Sagn og Dukkenikkernes teaterverk- sted. Sammen gjør vi hverandre bedre. Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester Benjamin Brittens mes terverk, Peter Grimes, er noe av den mektigste og mest teatralske musik- ken som er skrevet for operascenen. Inspirert av Georg Crabbes diktsamling The Borough fra 1810, slo operaen nær sagt beina under publikum da den først ble satt opp i London like etter andre verdenskrig og ble Brittens gjennombruddsverk. Stuart Skelton satte ikke mindre spor i publikum i rollen som den forpinte, tvetydige og sosialt mistenkeliggjorte fiskeren da Bergen Nasjonale Opera (BNO), Bergen Filharmoniske Orkester (BFO) og Festspillene presenterte operaen for festspillpublikummet. WWW.FI B.N O 37