Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 35

MØTE PL ASS Etterfest for Hugsjá i Tårnsalen på Lysverket. FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2017 Møteplassen Festspillene Festspillene skaper arenaer for møter mellom mennesker, kunst og samfunnsliv. Festspillene i Bergen skal være et kunstne- risk og kulturpolitisk knutepunkt. Her møtes 35 representanter fra kulturliv, politikk og nærings- liv, både i og utenfor festspillregi. Gjennom samarbeid med en rekke partnere fra et bredt spekter i det norske kultur- og samfunnslivet styrkes Festspillenes programtilbud, kvalitet og rekkevidde. Dette er en forutsetning for at Festspillene skal oppnå sin ambisjon om å være en av de ledende festivaler i sitt slag i Europa. Festspillene ønsker også at våre produksjo- ner skal sette spor gjennom å skape debatt og dialog om kunstneriske og samfunnsmessige spørsmål (se s. 44). WWW.FI B.N O 35