Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 34

www.pwc.no Kvalitet og samspill Kvalitet og samspill er sentrale faktorer både for oss i PwC og for de som er tilknyttet Festspillene i Bergen. Dyktige fagmennesker fra ulike profesjoner løser oppgaver ved å kombinere sine talenter. Dette gir nyskapning og kvalitet. PwC leverer tjenester gjennom fire integrerte miljøer: Revisjon, rådgivning, regnskap og skatt & avgift. Vi jobber sammen, deler kunnskap, ideer og erfaringer på tvers av tjenesteområder, bransjer og geografi. Sammen bygger vi tillit og skaper verdier.