Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 33

MUSIKK I SE NTRUM FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2017 33 Mezzosopran Anne Sofie von Otter blandet pop og klassisk med største selvfølgelighet, sammen med strykekvartetten Brooklyn Rider. mentorprogrammet Crescendo og musikere med instrumenter på utlån fra Dextra Musica og Sveaas-fondet (ASAF). Mezzosopran Anne Sofie von Otter, pianist Kathryn Stott og fiolinist Isabelle van Keulen var blant de andre store internasjonale nav- nene konsertserien bød på, sammen med nor- ske størrelser som Vertavokvartetten, Lars Anders Tomter, Christian Ihle Hadland og Sonoko Miriam Welde m.fl. Sparebankstiftelsen DNB – Dextra Musica var satsingens største støttespiller, og har også valgt å støtte konsertene i Troldsalen og komponisthjemmene i 2018 og 2019. Dette kommer i tillegg til støtten fra Anders Sveaas’ Almennyttige Fond (ASAF) til å gjennom- føre konserter med unge utøvere i kompo- nisthjemmene under Festspillene i perioden 2015–2019. WWW.FI B.N O 33