Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 32

32 FE STSPILLEN E I B ER G EN 2 017 Satsing på komponist- hjemmene Festspillene utvidet konsertseriene i komponisthjemmene og Troldsalen i 2017. Totalt var det 26 konserter hjemme hos Bull, Sæverud og Grieg, og publikum kunne oppleve klassiske toppnavn tett på. 32 MU S I KK I S EN T R U M – Konsertene i Troldsalen og i komponisthjem- mene under Festspillene er en lang og rik tra- disjon som vi skal ivareta ved å fornye den. I Troldsalen kan man se harpiksen gli av buen. Kammermusikk er skrevet for slike små spille- steder. Å oppleve utøvende stjerner som disse i en intim og historisk setting er en helt spesiell opplevelse, sier festspilldirektør Anders Beyer. På artistlisten var blant annet den nederland- ske stjernefiolinisten Janine Jansen, som spilte i Troldsalen sammen med musikere fra #FE STS P I L L EN E17