Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 3

RAPPO RT FESTS P I L L EN E I B ER G EN 2017 03 Innhold Forord 05 Om Festspillene i Bergen 06 06 Festspillene i Bergen 2017 Kunstnerisk egenart Store internasjonale kunstnere Kunstnerisk fornyelse Urfremføringer Urpremierer Nordvegen Kunstnerisk bredde Barn og unge Uteprogram Musikk i sentrum Kaija Saariaho Satsing på unge artister Satsing på komponisthjemmene Møteplassen Festspillene Samarbeid med kulturorganisasjoner Partnere i samfunnslivet Samarbeid med næringslivet Internasjonalt besøksprogram Regional, nasjonal og internasjonal betydning Samtaleprogram 08 10 12 13 14 16 Publikum 46 Publikumsundersøkelse og besøkstall 47 Publikumsutvikling og tilgjengeliggjøring 48 Kommunikasjon og gjennomføring 50 Presse Kringkasting 52 53 Festspillenes styre, representantskap og ansatte 54 18 20 22 Festspillene takker 55 24 26 28 32 Styrets beretning og regnskap med noter for 2017 vil legges til den digitale utgaven av denne rapporten våren 2018. 35 36 40 41 42 43 44 WWW.FI B.N O 03