Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 28

28 FE STSPILLEN E I B ER G EN 2 017 MU S I KK I S EN T R U M «To unge genier som er ekte vare», skrev Dagbladet om fiolinistene Janine Jansen og Guro Kleven Hangen. Satsing på unge artister Festspillene gir morgendagens stjerner en sjanse til å skinne. Crescendo Crescendo er et mentorprogram for unge klassiske musikere i regi av Festspillene i Bergen, Barratt Due musikkinstitutt og Oslo- Filharmonien. Det tverrfaglige samarbeidet har som formål å tilrettelegge for koblinger mellom morgendagens unge, klassiske utøvere 28 og profesjonelle, nasjonale og utenlandske utøvere på høyeste nivå. Gjennom personlige møter, samspill og felles konsertopplevelser med mentorene, styrkes de unge utøvernes selvbevissthet og kunstneriske identitet og rus- tes til å møte det internasjonale solistmarkedet. Crescendo består av tre delprogrammer, ret- tet mot henholdsvis unge solister, unge kam- mergrupper og unge orkestermusikere. I 2017 er mentorene i solist- og kammermusikkpro- grammet Alisa Weilerstein og Jonathan Biss, og deltakerne Guro Kleven Hagen (solist fio- lin), Eivind Holtsmark Ringstad (solist bratsj), Sonoko Miriam Welde (solist fiolin), Kian Soltani (solist cello) og strykekvartetten Opus13. #FE STS P I L L EN E17