Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 24

24 Joachim Carr var solist i Griegs a-mollkonsert. FE STSPILLEN E I B ER G EN 2 017 KU N ST N ER I S K EG EN ART Musikk i sentrum Festspillene har et særlig ansvar for å ivareta, utvikle og utfordre kunst- musikken. Festspillene skal bidra til å styrke kvaliteten på, formidlingen av og engasjementet rundt det klassiske repertoaret som utgjør hjørnesteinen i festivalens program og formål. Komponist Kaija Saariaho (se s. 26) var først ut av en ny serie 24 med festspillkomponister som ble lansert med årets festspill. Musikkprogrammet bar preg av både store pro- duksjoner som Peter Grimes, Messias (se s. 36) og Avslutningskonserten, og nære møter med internasjonale stjerner i samspill med yngre artister i komponisthjemmene (se s. 32–33). Festspillene legger også vekt på å gi unge #FE STS P I L L EN E17