Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 20

20 FE STSPILLEN E I B ER G EN 2 017 KU N ST N ER I S K EG EN ART Barn og unge Festspillene har et bredt tilbud til barn og unge. Festivalen skal engasjere de unge, bidra til å øke kulturell kompetanse og skape interesse for nyskapende kunst og klassisk musikk. Det var til sammen 15 ulike familieproduksjoner i 2017. I tillegg var det åtte billetterte forestillin- ger for barnehager og skoler, med et publikum på nærmere 800 personer. Nye produksjoner Barne- og ungdomsprogrammet i 2017 inkluder- te urpremierer på Thomas Sandbergs AlgoRitmo, Fra De unges festspillforestilling. som inviterte til lek i sitt matematiske og musi- kalske univers, og konsertforestillingen Solitude, som skapte en underlig og eventyrlig verden av ny musikk med fiolinist Ingerine Dahl i sen- trum. I tillegg var det tre norgespremierer og en skandinaviapremiere (se s. 15). Medvirkning og deltakelse Festspillene legger også vekt på prosjekter hvor barn og unge selv medvirker. Under De unges festspilldag i Logen fikk de aller yngste prøve seg som utøvere, og i Peer Gynt-salen samme kveld var det festforestilling med utvalgte talen- ter fra kulturskolene i Hordaland. I Solitude deltok barn i barnehagealder som dansere og i Bicyclophony – en sykkelsymfoni (s. 22–23) som musikere, dansere og syklister. Både AlgoRitmo og Beatles for babyer tilrettela for at de unge publikummerne kunne ta direkte del i forestil- lingen. Store internasjonale ensembler som Les 7 doigts de la main fra Canada og Familie Flöz fra Tyskland brakte sirkus i storformat og mas- kespill av ypperste klasse til årets festspill. «Solitude er virtuos samtidsmusikk og gjennom en visuelt slående iscenesettelse oppstår et eget opplevelsesrom som snakker til mange sanser. Scenografien, kostymene og lyssettingen skaper sammen med musikken et eget eventyrunivers …» – PERISKOP 08. JUNI Familie Flöz med Infinita. 20 #FE STS P I L L EN E17