Rapport 2017 Rapport 2017 enkeltsider - Page 18

18 FE STSPILLEN E I B ER G EN 2 017 Kunstnerisk bredde Festspillene skal presentere kvalitetskunst til flest mulig, og har et bredt spenn i sitt program. Å bringe musikk og andre kunstuttrykk på et høyt nivå til et bredere lag av befolkningen har stått sentralt i Festspillenes strategi de siste årene. Festspillene skal være utadvendt og inklude- rende, skape dialog og debatt og invitere til lek. Med nærmere 300 arrangementsavviklinger kunne årets festspill tilby et vidt spekter av kunstuttrykk. Vårt ambisiøse mål er å ha et kva- litetstilbud til alle, uansett alder og interessefelt. 18 KU N ST N ER I S K B R ED D E Satsing på samarbeid lokalt, nasjonalt og inter- nasjonalt er et viktig grep, og mer enn 40 sam- arbeidspartnere fra det etablerte og det frie kunstfeltet bidro til at Festspillene i 2017 bød på et variert program med stor kunstnerisk bredde. Årets program for barn og unge inkluder- te to urpremierer (s. 20–21). Nordvegen- arrangementene (s. 16–17) fortsatte arbeidet med å bringe Festspillene ut i regionen, mens gratisarrangementer utendørs (s. 22–23) bidro til å skape festivalstemning i byen og nå folk som ikke selv oppsøker Festspillene. #FE STS P I L L EN E17 De franske akrobatene i Collectif de la Bascule i luftige sprang over Torgallmenningen.